“Tjong! Som en boxares uppercut flög stolsryggen upp och jag råkade vara i vägen med ansiktet.”
Source: Vibilägare