MILJÖANSVAR

VI TÄNKER PÅ MILJÖN

TECTYL OCH DINITROL, ETT MILJÖVÄNLIGT ROSTSKYDD

» Vi tar vårt miljöansvar

Vid rostskyddsbehandling – precis som vid all service av fordon – är det oundvikligt att ämnen släpps ut i luft, mark och vatten. Vår ambition är dock att förbättra vår prestanda i hela produktionskedjan.

» Miljöpolicy styr vår verksamhet

Rostskyddsmetoders miljöarbete styrs av vår miljöpolicy där lagar och myndigheters tillståndsvillkor utgör minimikraven. Vi vill se en ekologiskt hållbar utveckling i vår omvärld.

» Vi kan välja marknadens bästa produkter

De mest miljövänliga rostskyddsprodukterna är inte de mest effektiva ur rostskyddssynpunkt. Därför har vi i vår nya anläggning i Vinsta investerat över tre miljoner kronor i reningsverk och ventilation. Vi utför rostskyddsbehandling med Tectyl och Dinitrol som vi anser ger bästa möjliga resultat i vårt arbete – utan att för den skull påverka vår miljö negativt. Reningsverket innebär dessutom av vi belastar det kommunala reningsverket minimalt. Självklart köper vi alla våra produkter i returcontainrar.

» Miljövänlig energikälla

I vårt arbete tvättar vi fordonen med hetvatten och torkar med uppvärmd luft. Det ger bästa tänkbara resultat, men är också mycket energikrävande. Därför har vi valt fjärrvärme som energikälla som bland annat tar sin energi från Värtans vatten – av många experter anser som den mest miljövänliga energikällan i Stockholm.

 

» Miljöfördelar

Det finns miljöfördelar med rostskyddade bilar. Om du använder dig av oss på rostskyddsmetoder, så tänker du på miljön.

  • Fordonens underreden tvättas effektivt vilket innebär att tungmetaller, bland annat bly, följer med tvättvattnet i stället för att lossna efterhand och påverka naturen negativt. Tvättvattnet tar vi hand om och tungmetallerna skiljs av.
  • Bilar som rostskyddsbehandlas får ett längre liv och hamnar sällan i naturen.

 

”Dra ditt strå till stacken”

Genom att välja Rostskyddsmetoder bidrar du till en minimal åverkan på miljön.