Underredet är täckt av stora plastsköldar och under dessa saknas slitskydd. Läs mer i Vi Bilägares rosttest.
Source: Vibilägare